Advertisement

vanxahoi.tnus.edu.vn

Website Worth: $3,273.86

Daily Pageviews: 820

Daily Ads Revenue: $2.46

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: KHOA VĂN XÃ HỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐH THÁI NGUYÊN

Tags: khoa văn hội trường đại học thái NGUYÊN

SEO Information

Index Info For: vanxahoi.tnus.edu.vn

Alexa Rank: 1219961, delta: -92078

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 103.3.244.94

Server name: Apache/2

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 84

City: Phuong Tan

Latitude: 15.666700363159

Longitude: 108.5

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
vanxahoi.tnus.edu.vn IN A 3600 ip: 103.3.244.94

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 học 18 4.55
2 tiếp 11 2.78
3 khoa 10 2.53
4 viên 8 2.02
5 sinh 8 2.02
6 thi 7 1.77
7 văn 7 1.77
8 lượt 6 1.52
9 thông 6 1.52
10 đại 5 1.26
11 tuyển 5 1.26
12 công 5 1.26
13 sách 5 1.26
14 hợp 4 1.01
15 hội 4 1.01
16 tin 4 1.01
17 một 4 1.01
18 tác 4 1.01
19 dụng 4 1.01
20 nguyên 4 1.01
21 trường 4 1.01