Advertisement

vanxahoi.tnus.edu.vn

Website Worth: $2,568.51

Daily Pageviews: 643

Daily Ads Revenue: $1.93

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: KHOA VĂN XÃ HỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐH THÁI NGUYÊN

Tags: khoa văn hội trường đại học thái NGUYÊN

SEO Information

Index Info For: vanxahoi.tnus.edu.vn

Alexa Rank: 1557537, delta: +280174

PageRank:

Server Information

Host IP: 103.3.244.94

Server name: Apache/2

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 84

City: Phuong Tan

Latitude: 15.666700363159

Longitude: 108.5

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
vanxahoi.tnus.edu.vn IN A 3600 ip: 103.3.244.94

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 học 22 5.51
2 khoa 13 3.26
3 tiếp 11 2.76
4 văn 8 2.01
5 viên 7 1.75
6 sinh 7 1.75
7 thông 7 1.75
8 lượt 6 1.5
9 đại 6 1.5
10 tác 5 1.25
11 trường 5 1.25
12 tuyển 4 1
13 tin 4 1
14 sách 4 1
15 nguyên 4 1
16 thái 4 1
17 hội 4 1
18 nghiên 4 1
19 cứu 4 1
20 báo 4 1
21 công 3 0.75