Advertisement

vanxahoi.tnus.edu.vn

Website Worth: $3,134.12

Daily Pageviews: 785

Daily Ads Revenue: $2.36

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: KHOA VĂN XÃ HỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐH THÁI NGUYÊN

Tags: khoa văn hội trường đại học thái NGUYÊN

SEO Information

Index Info For: vanxahoi.tnus.edu.vn

Alexa Rank: 1274630, delta: +33547

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 103.3.244.94

Server name: Apache/2

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 84

City: Phuong Tan

Latitude: 15.666700363159

Longitude: 108.5

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
vanxahoi.tnus.edu.vn IN A 3600 ip: 103.3.244.94

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 học 19 4.51
2 khoa 13 3.09
3 tiếp 11 2.61
4 viên 10 2.38
5 đại 9 2.14
6 sinh 9 2.14
7 văn 9 2.14
8 hội 8 1.9
9 báo 7 1.66
10 thông 7 1.66
11 công 6 1.43
12 thành 6 1.43
13 lượt 6 1.43
14 thái 5 1.19
15 trường 5 1.19
16 sách 5 1.19
17 tuyển 5 1.19
18 dụng 4 0.95
19 giảng 4 0.95
20 lịch 4 0.95
21 chuyện 4 0.95